Nõo lasteaed Krõll
valverühm
Vastavalt Nõo vallavalitsuse 10.12 2015 korraldusele nr 523 on alates 04.01.2016 Nõo lasteaias tööpäevadel kell 18.00-18.30 avatud valverühm.

Valverühm asub I korrusel, Päikesekrõllide rühmas.
See tähendab, et alates 18.00 mängivad lapsed  valverühmas, palume lapsele järele tulla  Päikesekrõllide rühma, teised  rühmad on suletud.