Nõo lasteaed Krõll

lasteaiakoha taotlemine

Alates 1. jaanuarist 2022 peetakse üldist arvestust lasteaiakoha taotlemise ja järjekorra üle Nõo vallavalitsuses. Seetõttu peavad lapsevanemad, kes soovivad oma lapsele lasteaiakohta Nõo vallas, esitama vastava avalduse Nõo vallavalitsusele kas elektrooniliselt läbi valla kodulehe või paberkandjal. Varasemalt esitatud avaldusi uuesti esitama ei pea.

Kui pooleteise- kuni kolmeaastasele lapsele, kelle enda ja vähemalt ühe vanema elukoht on rahvastikuregistri järgi Nõo vald, ei ole Nõo valla lasteaedades vastavas vanuserühmas lasteaiakohta pakkuda, võib lasteaiakoha asendada lapsehoiukohaga. Vanemal, kes soovib oma lapsele lapsehoiu- või eralasteaiateenust, tuleb esitada vallavalitsusele vastav taotlus vähemalt 14 päeva enne soovitud teenuse kasutamise algust.

Elektrooniliste avalduste vormid on leitavad Nõo valla kodulehel alajaotuses Valdkonnad–>Haridus, kultuur ja sport–>Avalduste vormid, vajadusel saab paberkandjal avaldusi küsida valla kantseleist või haridus- ja kultuuriosakonnast.

 

Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise kord Nõo vallas