Nõo lasteaed Krõll

e-lasteaed

Palume kõigil lapsevanematel, kelle laps käib Nõo lasteaias, luua omale konto e-lasteaias, kus jagame õppe- ja kasvatustööga ning muu lasteaia tegevusega seonduvat teavet. Lasteaed kasutab veebikeskkonda eliis.eu