Nõo lasteaed Krõll

rühmadRõõmupallid

telefon 53062110
e-post  roomupallid (at) nvv.ee Naerukrõllid
telefon 53060703
e-post naerukrollid (at) nvv.ee Tähekrõllid
telefon 53421562
e-post tahekrollid (at) nvv.ee Kuukrõllid
telefon 5059458
e-post kuukrollid (at) nvv.ee Päikesekrõllid
telefon 53068982
e-post paikesekrollid (at) nvv.ee Särakrõllid
telefon 5263458
e-post sarakrollid (at) nvv.ee Mängukrõllid
telefon 53423677
e-post mangukrollid (at) nvv.ee Tõrukesed
telefon 53321860
e-post torukesed (at) nvv.ee Põngerjad
telefon 5149513
e-post pongerjad (at) nvv.ee Mesimummid
telefon 53078371
e-post mesimummid (at) nvv.ee Kallikrõllid
telefon 53072904
e-post kallikrollid (at) nvv.ee