Nõo lasteaed Krõll

haldusjärelevalve
Lasteasutuste ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse üle teostab haldusjärelevalvet Haridus- ja Teadusministeerium. Järelevalve eesmärk on tagada alushariduse kättesaadavus ja sellele võrdsetel alustel juurdepääsetavus ning tulemuslik ja kvaliteetne õppe- ja kasvatustegevuse korraldus.

Haridus- ja Teadusministeeriumi (Munga 18, Tartu) välishindamisosakonna Lõuna piirkonna Tartumaa ekspert on

Katrin Ohakas

e-post: Katrin.Ohakas (at) hm.ee

mobiiltelefon: 5687 0346

lauatelefon: 735 4068