Nõo lasteaed Krõll
Hoolivust, koostööd ja keskkonda väärtustav haridusasutus,
kus toetatakse lapse arengut rakendades lapsekeskset lähenemist.